آیا درس نمی گیرند؟

آیا درس نمی گیرند از این همه نشانه؟

آیا درس نگرفته اند از

عاقبت عمر و عثمان و معاویه؟

آیا درس نگرفته اند از

جعده بنت اشعث؟

آیا درس نگرفته اند از

ظهر عاشورا؟

و آیا درس نمی گیرند از

بدن سالم و خونین حجربن عدی بعد از هزاران سال؟

و اینک چرا ساکت مانده ان آنان که از مسلمان بودن و از مردانگی دم می زنند و همواره خود را برترین مسلمانان می نامند؟

همان ها که مسئول قبرستان بقیع هستند ولی شئن آن جا را حفظ نمی کنند. پس چگونه خود را مسلمان می نامند؟

چگونه ساکت می مانند کسانی که که دم از دوستی با اهل بیت می زنند در هنگامی که آشکارا به حضرت زهرا (س) توهین می کنند؟

آیا فراموش کرده اند شئن یاران خاتم النبیین و یگانه امیر المؤمنین را؟

و آیا فراموش کرده اند شئن آن که پیامبر در وصفش می فر ماید:

فاطمه اولین کسی است که وارد بهشت می شود.

آیا فراموش کرده اند دوازدهمین اختر تابناک ولایت که همواره بر این همه بی حرمتی بیناست و دلش از این همه بی حرمتی رنجیده است؟

اینک در می یابم که چرا امام علی (ع) می فرماید:

کسی که به خاطر طولانی شدن مدت غیبت منکر آن نشود در قیامت با من هم درجه خواهد بود.

آیا خدا را فراموش کرده اند که می فرماید:

 

و الله علی کل شی شهید

آری هر چیز در قیامت جزاء داده می شود چه کوچک و چه بزرگ؛ اما بدانید که سکوت در مقابل توهین به اهل بیت و یاران آن ها و احکام الهی گناه کمی نیست.

واقعا آیا درس نمی گیرند؟

/ 0 نظر / 68 بازدید